Mahkemeden kanser ilacı için ‘SGK karşılasın’ kararı

Genel Oca 18, 2023 Yorum Yok

Ankara 14’üncü idare Mahkemesi, akciğer kanseri H.G.’nin (70) tedavide kullanması gereken; lakin Geri ödeme listesinde bulunmayan ve kürü 1300 euro olan ilacın Toplumsal Emniyet Kurumu (SGK) tarafından karşılanması tarafında en son karar verdi. Kararda, ilacın kurumca karşılanmamasının yaşama hakkını sınırlayacağı; Halbuki devletin herkesin hayatını, vücut ve ruh sıhhati içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi.

Emekli H.G.’ye, kaldırıldığı başşehir Üniversitesi Hastanesi’nde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin Sonuç vermeyeceği, tedavi için ‘lenvatinib’ etken unsurlu ‘Lenvima’ isimli ilacın kullanılacağı belirtildi. H.G., Yurt dışından getirilen ve kürü 1300 euro olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK’ya başvurdu. SGK ise ilacın sıhhat Uygulama Bildirimi ve ek koşullarına uymadığı, Geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı istikametinde karşılık verdi.

Yargıya başvurdu

H.G., avukatı Eliz Atlı aracılığıyla Ankara 14’üncü idare Mahkemesi’ne başvurup, yürütmenin durdurulması ve bir Lahza Evvel tedaviye başlanması için ilacın SGK tarafından karşılanması talebinde bulundu. Dilekçede, “İlacın SGK tarafından karşılanmaması, müvekkilin tedaviye ulaşmasını engelleyecek ve müvekkili her geçen gün mevte bir adım daha yaklaştıracaktır. Bundan Dolayı sayın mahkemeden talep ettiğimiz teminatsız yürütmenin durdurulması müvekkil bakımından hayati ehemmiyeti haizdir. Karar verilmemesi halinde, müvekkilin tedavisinin devamı için Fazla Kıymetli olan ilacın parası karşılanamayacak ve sıhhati bakımından telafisi Muhtemel olmayan ziyanların ortaya çıkması gündeme gelecektir” denildi.

Mahkeme son kararını verdi

Mahkeme, müracaattan Çabucak sonra verdiği Uzaklık kararda, SGK’nın kararıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmedip ilaç masrafının karşılanmasına karar verdi. Mahkeme, Uzaklık kararın akabinde SGK’dan dava konusu sürece ait bütün bilgi ve dokümanları içeren süreç belgesinin aslı yahut onaylı örneğinin savunmayla Bir arada mahkemeye gönderilmesini istedi.

SGK mahkemeye gönderdiği savunmasında, ‘Lenvima’ isimli ilacın sıhhat Uygulama Bildirisi’nde bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığını, münasebetiyle Laf konusu ilaç bedellerinin davacıya ödenemeyeceğini, sürecin hukuka Müsait olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Tarafların mahkemeye sunduğu bilgi, doküman ve savunmaları pahalandıran mahkeme, dava konusu sürecin iptaline karar verip, ilacın SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.

“Devlet, hayatını sürdürmesini sağlamakla yükümlü”

Mahkeme kararında, Birleşmiş Milletler genel Heyeti’nce kabul edilen ve Türkiye’nin de tarafı olduğu ‘İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi’ ile 8 Kasım 2003’de yürürlüğe giren ‘Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklara Ait Milletlerarası Sözleşme’nin ilgili unsurlarına atıfta bulundu. Dava konusu olayda doktorun ‘Lenvima’ isimli ilacın kullanımını Müsait gördüğü aktarılıp, “Davalı idarece ilacın sıhhat Uygulama Bildirisi’nin bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı gerekçesiyle ilaç bedelinin kurumca karşılanmamasının, vücudu, ruhi ve toplumsal taraftan tam bir yeterlilik hali içinde en Temel insan hakkı olan yaşama hakkını sınırlayacağı, Halbuki yaşama hakkının hizmetin her safhasında sıhhat hizmeti sunan kişi, Kuruluş ve kuruluşlar dışında hizmete katılan her kademedeki ve unvandaki ilgililerce de göz önünde bulundurulması gerektiği, gerçekten herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını muhafaza ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci yahut kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı, ayrıyeten devletin, herkesin hayatını, vücut ve ruh sıhhati içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu da dikkate alındığında, dava konusu sürecin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda öngörülen toplumsal hukuk devleti unsuru ile toplumsal Emniyet hakkına da terslik oluşturacağı anlaşıldığından, dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

“Hasta için Biricik deva olan ilaca ulaşımının önü açıldı”

-Kanser hastalarına yönelik standart tedavi tekniklerinin yetersiz kaldığını ve hastaların artık akıllı ilaç yahut immunoterapi tedavilerine yönlendirdiğini belirten avukat Eliz Atlı ise “Söz konusu ilaçlar 14 günde bir, 21 günde bir üzere kısa aralıklarla kullanılmaktadır. İlaçların ithal olması sebebiyle hastalar maalesef bu tedavilere başlayamamakta yahut başladıkları tedavileri yarım bırakmak zorunda kalmaktadır. Anayasa ve memleketler arası kontratlarla ortak müdafaa alanı bulan Ömür hakkı ve sıhhat hakkını referans alarak, müvekkilimiz özelinde başlatmış olduğumuz hukuk uğraşımız sonucunda mahkeme, davalı kurumun gerçekleştirdiği süreci iptal ederek müvekkil için Biricik ve nihayet deva olarak önerilen ilaç tedavisine ulaşımının önü açılmıştır. Bu karar kanser hastaları açısından nihayet derece önemlidir” dedi. (DHA)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir