Mülteci krizi yaşayan ülkeler Lübnan’daki buluşmada güvenli geri dönüşün formülünü konuştu: 11 maddelik çözüm önerisi sunuldu

Dünya Oca 17, 2023 Yorum Yok

Özgür Yurtsever devinim Lideri, Lübnan Cumhurbaşkanı Gebran Bassil’in davetlisi olarak, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Ekselansları Péter Szijjàrtó‘nun iştirakiyle Suriyeli mülteciler konusunda “Kimseyi Geride Bırakma” başlıklı bir konferans düzenledi. Süreksiz hükümette Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Abdullah Bou Habib ile Savunma, Güç ve Toplumsal İşler bakanları katıldı.

Lübnan’ın Suriye mülteci krizi meselesini paylaştığı Türkiye, Rusya, Çin, Katar ve Avusturya üzere diğer kimi ülkeler de vardı. Daha Evvel Suriye’de üç Kez düzenlenen sığınmacı konferanslarına katılmayan Türkiye, konferansta yerini aldı.

Toplantı FPM başkanı Gebran Bassil’in konuşmasıyla başladı. Bassil konuşma sırasında FPM’nin, her iki tarafın da mağdur olduğu gerekçesiyle, mültecilerin ülkede Konuk olarak kalma yahut ülkelerine dönmelerine haklarından feragat etmeme kararı aldıklarının ve bu duruma karşı olduklarının altını çizdi. “Kimseyi geride bırakmayın” sloganının yalnızca Birleşmiş Milletler’de atılmak için kâfi olmadığını, hem mültecilerin dönüşünü desteklemek hem de mesken sahibi ülkenin yükünü taşımak için uygulanması gerektiğine işaret etti. Ayrıyeten hür Vatansever devinim 2021’de 2011 doğumlu bireylere Lübnan vatandaşlığı verilmeyeceğini öngören bir Yasa tasarısı önerdi.

“Sessiz çoğunluk üzerinde kuvvetli bir baskı var” 

Ardından Bakan Szijjàrtó “çok Değerli bir müdahalede bulunarak mültecilerin yerinden edilmesinin yönetilmemesi, bunun yerine büsbütün durdurulması gerektiğini” söyledi. “Yerinden edilme, konut sahibi ülke ve kaynakları için Önemli bir kayıp lakin ne yazık ki yerinden edilmeyi önleyecek siyasetleri devreye sokan Avrupa ve bu nedenle sessiz çoğunluk üzerinde kuvvetli bir baskı var.” Ayrıyeten Macaristan’da göçmen tersi bir yaklaşım olduğunu ve bunun istikrarsızlığın en baskılayıcı faktörlerinden biri olarak görüldüğünü söyledi; “Avrupa Birliği ve Brüksel’deki demokratlar bu nedenle kendilerini tavsiye ve konferans vermekle sınırlamak yerine bu bağlamda Aka bir sorumluluğa sahipler” dedi. Bu siyaset nedeniyle Öbür bir ülkeye göç etmek isterken hayatını tehlikeye atarak hayatını kaybeden Fazla sayıda insan olduğuna da dikkat çekti; “artan bir uygulama haline gelen insan kaçakçılığına karışan beşerler da var.”

“Lübnan ve Türkiye mülteci krizinden Aka ziyan gördü”  

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nu temsilen Göçmenlik genel Müdür Yardımcısı Fahri Türki Oba Laf alarak hem Lübnan’ın hem de Türkiye’nin Suriyeli mülteci krizinden Aka ziyan gördüğünü ve bunların en Fazla Lübnan’a konut sahipliği yaptığını söyledi. Birebir halde Türkiye’de de “Geçici Koruma” statüsünde olan milyonlarca insanın olduğunu belirtti. Krizin Türkiye’deki insanların geçim kaynaklarını etkilediğini ve ek zorluklar ve baskılar getiren Covid-19 pandemisine ek olarak memleketler arası toplumu da ülkeyi daha Çok yük/külfet altında bırakmadan onları desteklemeye çağırdıklarını, Geri dönüşün milletlerarası maddelere Müsait olması gerektiğini, öbür yandan mültecilerin Geri dönüşünün milletlerarası toplum, Özellikle de diğer krizlere ağırlaşan bağışçı ülkeler, Özellikle Afgan ve Ukrayna krizleri üzerindeki baskıyı azaltması için Gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Mülteci krizinde Lokal idarelerin karşılaştığı zorluklar 

İlk oturumda halk Güvenliği genel Müdürü Tümgeneral Abbas İbrahim ismine Yarbay Elie Aoun, Suriyeli mülteci krizinin Lübnan’daki Emniyet ve toplumsal istikrar üzerindeki yansımaları hakkında konuştu. İkinci oturumda Milletvekili George Atallah ve parlamento işlerinde uzman avukat Joseph Helou, Suriyeli mülteciler sıkıntısına ait yasal çerçeveyi anlattı. Üçüncü oturumda ise, Suriyeli mülteci krizine müdahalede belediyelerin karşılaştığı zorluklara odaklanıldı ve bu oturumda Hadath Belediye Lideri Keserwan Belediyeler Birliği Lideri George Aoun Laf aldı.

Mülteci krizinin ekonomik ve mali yükü 

Dördüncü oturumda, Toplumsal İşler Bakanı Danışmanı Sayın Raymond Tarabay, Bayan Nancy Saab ve Lübnan ve Yakın Doğu’da sürdürülebilir siyasetler için “Omega” kümesi araştırmacısı Bayan Mariette Melhem, Suriyeli mülteci krizinin Lübnan’a olan ekonomik ve mali yükü konusuna değindi.

Konferans, Toplumsal İşler Bakanı Dr. Hector Hajjar’ın, yerinden edilmiş şahısların istekli bir halde Geri dönüşü için başlattığı teşebbüslere dayalı olarak mültecilerin Geri dönüşü konusundaki tecrübelerini anlatan bir konuşmasıyla kapandı. Yerinden Edilenler Bakanı Ekselansları Essam Sharaf Al-Din’in kapanış oturumuna katılması ve bir konuşma yapması planlandı, lakin şahsî nedenlerden Dolayı katılamadı, bu nedenle Mesul Sayın Talal Ahmed Nabhan onun ismine iştirakte bulundu.

Güvenli Geri dönüşün formulü

Özgür Yurtseverlik Hareketi’nin Suriyeli mülteci krizine ait düzenlediği konferansın sonunda ve belgeyi Çeşitli açılardan ele aldıktan sonra, sorunun tüzel çerçevesi seviyesinde, güvenlik, istikrar ve iktisada yansımaları, bu krizin ekonomik üzerindeki tartısı, Lübnan’ın mali ve toplumsal durumunun yanı Dizi Lübnan belediyelerinin var durumuna getirilen zorluklar ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine inançlı bir halde Geri dönüşünü garanti eden bir tahlil için kapsamlı bir Ulusal çerçeve arayışının akabinde, Lübnanlıların haklarını korurken, hür Vatanseverlik Hareketi aşağıdaki üzere detaylı bir sıra Teklif sundu:

1. Aşağıdaki maddelerin uygulanması

* İş Hukuku (Lübnanlı olmayanların haksız rekabetini kınayan).
* Belediyeleri düzenleyen Yasa (böylece belediye, seçmenlerin gayrimenkul ve arazi kiralarındaki kişisel çıkarlarını değil, Lübnan vatandaşlarının en yüksek çıkarlarını korumak için yetkisini etrafı çerçevesinde kullanır).
* 17. unsurunda “kamu güvenliği genel müdürünün, halk güvenliği ve güvenliğine tehdit oluşturdukları birtakım istisnai durumlarda yabancıların Hudut dışı edilmesi lehine kararlar alma yetkisinden” bahseden, yabancıların Lübnan’a giriş ve kalışlarını ve çıkışlarını düzenleyen yasa, ve “Lübnan topraklarına yasadışı yollardan giren yabancıların bir ay ile üç Yıl ortasında mahpus cezası, Nakit cezası ve Lübnan’dan atılmalarıyla cezalandırılmasını” öngören 32. Madde
* Lübnan topraklarına giren Suriye vatandaşlarının resmi geçiş noktalarından geçmeden Hudut dışı edilmesine karar veren 15 Nisan 2019 tarihli Yüksek Savunma Kurulu kararı.

2. hür Yurtseverlik Hareketi tarafından sunulan tasarıların incelenmesi ve onaylanması Gerekli olacaktır.
Yabancıların Lübnan’a giriş ve kalışlarını düzenleyen 10 Temmuz 1962 tarihli kanunun kimi kararlarının değiştirilmesine ait Yasa tasarısı ve ayrılışları, yabancıların Lübnan’a giriş ve kalışlarını düzenleyen kimi kararlarının değiştirilmesine ait Yasa tasarısı, Lübnan’a giriş ve kalışlarını düzenleyen birtakım kararların değiştirilmesine ait Yasa tasarısı, Lübnan’a giriş ve kalışlarını düzenleyen birtakım kararların değiştirilmesine ait Yasa tasarısı, Lübnan’a giriş ve kalışlarını düzenleyen kimi kararların değiştirilmesine ait Yasa tasarısı. Suriyeli mültecilerin statüsü, 2011’de ve Ekim 2021’den sonra doğan vatansız bireylere Lübnan vatandaşlığı verilmemesi yasası.

3. Mülteci evrakı her türlü siyasi tansiyondan Irak tutulmalı ve mülteci aileleri menşe ülkelerine iade ederek ve içlerindekileri kendi ülkelerini düzenledikten sonra yetkili istihdam alanlarında tutarak, bunun yansımalarıyla başa çıkmak ve ilerici ve kalıcı bir tahlil bulmak için kapsamlı bir Lübnan kararı alınmalıdır.

4. Lübnan her Vakit mültecilerin kabul edildiği bir ülke olarak değil, bir geçiş ülkesi olarak görülmüştür, fakat bugün gerçek şu ki, nüfusuna nazaran dünyada en Çok mülteciyi ağırlayan ülke haline gelmiştir. Bu nedenle, bir yandan genel olarak mültecilerin ve öteki yandan Özellikle Suriyeli mültecilerin durumunu yöneten bir Yasa çıkarmak gerekiyor, böylelikle Lübnan sonlarına bitişik olmayan Suriye valiliklerinden gelen herkese yerinden edilmiş bir şahıs yahut mülteci muamelesi yapılmıyor.

5. Lübnan Devletinin ve Lübnan halkının Suriyeli mültecilerin ekonomik, mali, insani, toplumsal, altyapı, kalkınma ve Emniyet seviyelerindeki Aka tesirine katlanmak zorunda kalarak, Suriyeli mültecilerin karşılanması ve korunmasına iştiraklerinde oynadığı Olumlu rolü kabul etmek gerekir. Lübnan’ın, nüfusuyla ilgili olarak dünyada en Çok mülteciye mesken sahipliği yapan Biricik ülke olarak kabul edildiğine dikkat edilmesi gerekir.

6. Ön çalışmalar, Lübnan’ın Suriyeli mülteci krizine verdiği karşılıkta direkt ve dolaylı maliyetler açısından en Aka bağışçı ülke olmasa da bağışçı ülke haline geldiğini sayılarla kanıtlamıştır. Bu nedenle, bağışçı ülkeleri ve memleketler arası kuruluşları, Suriyeli mülteci krizine verdikleri cevabın bir modülü olarak, üç aylık raporların fon takibine dayanacağı rastgele bir çalışmada bu Çeşitli sayıları dikkate almaya çağırıyoruz.

7. Lübnan’ın altyapısını Suriye krizinden evvelki durumuna getirmek için yaklaşık 4 milyar ABD dolarına muhtaçlığı olduğunu belirten milletlerarası raporlara dayanarak, Suriyeli mülteci krizi sonucunda ortaya çıkan fahiş maliyetlerin yanı Dizi milletlerarası toplumu Lübnan ve Lübnan halkını tazmin etmeye çağırıyoruz.

8. Bu mevzuyu devlet egemenliği seviyesinde ele almak kaydıyla bütün Lübnan seviyelerinde birleşik bir konum benimsenmelidir.

9. Mültecilerin Geri dönüşünü kolaylaştırmak için Suriye’deki erken güzelleşme programları desteklenmelidir.

10. Tehlikeli mahkumlar memleketler arası mutabakatlara Müsait olarak Hudut dışı edilmelidir.

11. Mültecilerin durumları ve hareketleri sıralanmalı ve izlenmelidir.

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir