Prof. Dr. Sözbilir’den Aydın Adalet Sarayı’nın aktif fay üzerinde inşa edilmesine ilişkin açıklama

Genel May 15, 2023 Yorum Yok

Aydın eşitlik Sarayı’nın faal fay üzerinde inşa edileceği istikametindeki tenkitleri pahalandıran İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) zelzele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve yerbilimi Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Bu fay tümüyle kırılsa bile 5.5 büyüklüğünde bir zelzele üretme potansiyeline sahip olabileceğinden, sakınım bandı bu türlü bir fay üzerinde uygulanmaz. Bu yüzden, Türkiye’deki Canlı fayların hangi kaideleri sağladığında yapılaşmaya kapatılabileceğiyle ilgili standartları içeren fay yasasının bir Lahza Evvel çıkartılması, mevzuyla ilgili bütün uyuşmazlıkları ortadan kaldıracaktır” dedi.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların akabinde ihalesi yapılan Aydın eşitlik Sarayı’nın faal fay üzerinde inşa edileceği konusu gündeme geldi. DEÜ DAUM Müdürü ve yerbilimi Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu mevzuda yapılan tenkitleri kıymetlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, fayın Canlı olmasının başlı başına yapılaşma yasağı için kâfi olmadığını, birçok parametreyle yasağın getirilebileceğini söyledi. Türkiye’de Fay Maddesi’nin çıkarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, “Bir fayın Canlı bir fay olması, o fay üzerinde yapılaşma yasağı getirilmesini gerektirmez. Canlı bir fay üzerinde fay sakınım bandı oluşturulması ve bu bandın içindeki Meydan boyunca yapılaşma yasağı getirilebilmesi için fayla ilgili Fazla sayıda parametrenin belirlenmesine gereksinim vardır. Bu etapta Aydın eşitlik Sarayı binasının pozisyonlanacağı alandan bir fayın geçtiği doğrudur” sözlerini kullandı.

“Böyle bir fayın üzeri yapılaşmaya kapatılmaz”

Buradaki fayla ilgili eski zelzelelere ilişkin izlerin olup olmadığına bakılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Arazide yaptığımız incelemelerde Laf konusu fayın, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzandığını ve 4 kilometre boyunca izlenebildiği saptanmıştır. 4 kilometre uzunluğundaki bir fay kesimi en Çok 5.5 büyüklüğünde bir zelzele üretebilir. Ama fayla ilgili eski zelzelelere ilişkin izlerin olup olmadığına bakmak için hendek tabanlı paleosismolojik çalışmalara gereksinim var. Yani bu fay geçmişte meydana gelmiş tarihî ve tarih öncesi sarsıntılardan Mesul mudur? Zelzelenin tekrarlama dönemi nedir? nihayet zelzelesini ne Vakit yapmıştır? Bundan sonra ne Vakit kırılacaktır? üzere soruların karşılığı yoksa bu türlü bir fayın üzeri yapılaşmaya kapatılmaz.”

“Fay yasası bir Lahza Evvel çıkmalı”

Fay Maddesi’nin en kısa müddette çıkarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Bu fay özelinde konuşacak olursak, bütün çalışmalar tamamlanıp fay ile ilgili bütün parametreler belirlense de bu fay tümüyle kırılsa bile 5.5 büyüklüğünde bir zelzele üretme potansiyeline sahip olabileceğinden, sakınım bandı bu türlü bir fay üzerinde uygulanmaz. Bu yüzden, Türkiye’deki Canlı fayların hangi kuralları sağladığında yapılaşmaya kapatılabileceğiyle ilgili standartları içeren Fay Maddesi’nin bir Lahza Evvel çıkartılması, bahisle ilgili bütün uyuşmazlıkları ortadan kaldıracaktır” diye konuştu. (DHA)

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir