YSK, Erdoğan için yapılan ‘sahte diploma’ itirazların reddinin gerekçeli kararını açıkladı: İddialar soyut

Genel Nis 05, 2023 Yorum Yok

T24 Haber Merkezi

Yüksek Seçim Heyeti (YSK), Cumhurbaşkanı ve AKP genel Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının ‘sahte’ olduğuna ait itirazları reddettiğine ait gerekçeli kararını açıkladı. İtirazların ‘soyut’ olduğunu söyleyen YSK yaptığı açıklamada, “Noter onaylı diploma örneğinin düzmeceliği fakat mahkeme kararı yahut tıpkı kuvvette Öbür bir evrak ile ispatlanabilir” dedi.

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘üçüncü Defa Namzet oluşu’ ve ‘sahte diploma’ itirazlarını reddetti. YSK’dan ‘diploma’ itirazı için verilen ret kararının münasebeti açıklandı. Erdoğan’ın üniversite diplomasına yapılan itirazın ” somut rastgele bir kanıt ibraz edilemediği” söylenen açıklamada, diplomanın ‘noter onaylı’ olduğuna vurgu yapıldı.

YSK, yapılan itiraz müracaatlarında, müracaat sahiplerinin ‘diplomanın geçersizliği konusunda kuşku oluştuğunu’ söylediklerini Anlatım ederek, ‘hiçbir kanıt sunulmadığını’ söyledi. “Noter onaylı diploma örneğinin geçersizliği lakin mahkeme kararı yahut birebir kuvvette Öbür bir doküman ile ispatlanabilir” denilen açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Diploma noter onaylı”

“Anayasa’nın “Adaylık ve seçimi” başlıklı 101’inci unsurunda Cumhurbaşkanının “yükseköğrenim yapmış” Türk vatandaşları ortasından, direkt Kamu tarafından seçileceği karara bağlanmış olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3’üncü hususunda “yükseköğretim” ulusal eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümü olarak tanımlanmıştır.

Diplomanın geçersizliği konusunda somut rastgele bir kanıt ibraz edilemediği üzere, itirazlara mevzu diploma, noter onaylı olup, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğine Müsait olarak “Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına Müsait olduğu ve 2 Örnek verildiğini onaylarım.” halinde noter tasdikini içerdiği görülmektedir.

“İddianın soyut olduğu itiraz sahiplerinin kabulünden de anlaşılmaktadır”

Noter onaylı diploma örneğinin geçersizliği lakin mahkeme kararı yahut birebir kuvvette Öbür bir doküman ile ispatlanabilir. Kaldı ki, müracaat sahipleri, diplomanın Düzmece olduğunu değil, düzmeceliği konusunda kuşku oluştuğunu, Yüksek Seçim Konseyinin bunu araştırması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bir Öbür anlatımla, ibraz edilen diplomanın geçersizliğini ortaya koyan somut hiçbir kanıt sunulmamış, tersine diplomanın Düzmece olduğu konusunda kuşkular olduğu belirtilerek, bu kuşkunun giderilmesi talep edilmiştir. Argümanın soyut olduğu itiraz sahiplerinin kabulünden de anlaşılmaktadır.

“Taleplerin reddine karar verilmesi gerekmiştir”

298 sayılı Kanun’un 112’nci hususunda de öngörüldüğü üzere, itiraz eden, kanıtlarını ve münasebetlerini göstermek zorunda olup, seçim heyetlerinin ve Yüksek Seçim Heyetinin kanıtları araştırma ve toplama misyonu bulunmamaktadır.

Dilekçelerde ileri sürülen konulara ait olarak yapılan değerlendirmede, Konseyimizin bu hususta daha Evvel vermiş olduğu katılaşmış Fazla sayıda kararında da Anlatım edildiği üzere, argümanların soyut savlar olduğu ve hukuken kabul edilebilir nitelikte taşımadığı anlaşıldığından, taleplerin reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir